English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

purpose I n porpos m, porposys; mynnas m, mynasow; mednasLm, menasow II vb porposya. express purpose towl unnik m; towl udnikLm. on purpose a-borpos

purposely adj a-borpos

purse n pors m, porsys; yalgh f, yalghow

pursue vb pursewya

pursuer n helghyas m, helghysi, helghyjiL; helghyades f, helghyadesow

pursuit n pursewyans m, pursewyansow

push I n herdhyans m, herdhyansow II vb herdhya. push a button pokya boton

push-chair n kador-herdhya f, kadoryow-herdhya

put vb gorra; pottya; settya. put back delatya. put down (animal) ladha. put forward profya. put in order araya; orna. put on (activate) gweytha; (clothes) gwiska; (a show) gwruthyl. put one's name down ri y hanow; rei y hanowL. put out (expel) tewlel yn-mes; towlel en-mesL; (extend) ystyn; (extinguish) difudhi; (publish) dyllo. put somebody's mind at rest hebaskhe nebonan. put together framya; keskorra; komposya. put up with perthi

putrid adj podrek; breyn

pyjamas pl pyjama m, pyjamas; dillas nos coll

pylon n peul m, peulyow

pyramid n pyramid m, pyramidow

pyramidal adj pyramidek

Pages