English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

peaceful adj hebask

peach n aval gwlanek m, avalow gwlanek

peacock n payon m, payones

peak n top m, toppys

peanut n knowen dhor f, know dor; knofen dhorLf, know dor; pysknowen f, pysknow; pesknofenLf, pesknow

pear n peren f, per

pearl n perl m, perlys

peasant n gwerinor m, gwerinoryon; gwerinores f, gwerinoresow

peat n towargh coll

pebble n bilien f, bili; kelester m, kelesteryow

peculiar adj koynt

pedal I n trosell f, trosellow; trosla f, troslewo II vb trosella

pedestrian n kerdher m, kerdhoryon; kerdhores f, kerdhoresow. pedestrian crossing treusva gerdhoryon f, treusvaow kerdhoryon

pedigree n aghskrif m, aghskrifow

pee n I n pisas m II vb pisa

peel I n rusken f, rusk; kenn m, kennow; kednLm, kednow II vb diruska; pilya

peeler n (tool) diruskel f, diruskellow

peep n (sound) gik m, gikys

peer n (equal; friend) koweth m, kowetha; kowethes f, kowethesow

peers pl hynsa pl; hensaLpl

peg n ebil m, ebilyow, ebilyer

pelican n pelikan m, pelikanes

pen n pluven f, pluvennow, pluvednowL. felt-tip pen n pluven leuvban f, pluvennow leuvban, pluvednow leuvbanL. pen name hanow pluven m, henwyn pluven

penalty n spal f, spalyow

penance n penans m

pence pl dinerow pl

pencil n pluven blomm f, pluvennow plomm; pluven blobmLf, pluvednow plobm; pyncel plomm m, pyncels plomm; pyncel plobmLm, pyncels plobm

penetrate vb dewana; kropya

penguin n penn gwynn m, pennow gwynn; pedn gwydnLm, pednow gwydn

peninsula n konna tir m, konaow tir; kodna tirLm, konaow tir

penis n kalghMm, kalghyow; kal m, kalyow

penknife n kollell bleg f, kelylli pleg

penny n (coin) dineren f, dinerennow, dinerednowL; (unit of currency) diner m, dinerow

pennywort n krampoth mowesi coll

pension n pensyon m, pensyons; gober omdennans m, gobrow omdennans; gober omdednansLm, gobrow omdednans

pensioner n pensyonydh m, pensyonydhyon; pensyonydhes f, pensyonydhesow

Pages