English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

physics n fysegieth f

pianist n pianydh m, pianydhyon; pianydhes f, pianydhesow

piano n piano m, pianos

pick (1) n pigell f, pigellow

pick (2) I n dewis m, dewisyow II vb (choose) dewis; (collect; e.g. flowers) kuntel; terri

pickle I n pyckel m, pyckels; skalpyon pl II vb pyckla; salla

picnic n kroust m, kroustys, kroustyow

picture n imach m, imajys; lymnans m, lymnansow; liwyans m, liwyansow; piktour m, piktours

pie n hogen f, hogennow, hogednowL. steak and kidney pie hogen vewin ha loneth f, hogennow vewin ha loneth, hogednow vowin ha lonethL

piece n tamm m, temmyn; tabmLm, tebmyn; darn m, darnow; pis m, pisys

piecemeal adj, adv nebes ha nebes; tamm ha tamm; tabm ha tabmL

pier n kay peulyow m, kayys peulyow, kayow peulyow

pierce vb gwana; pychya

piercing I adj (sharp) lymm; lebmL II n (body mod.) pychyans m, pychyansow

piety n sansoleth f

pig n hogh m, hoghes; (young pig) porghel m, porghelli. pigs pl mogh pl. buy a pig in a poke prena kath yn sagh; perna kath en saghL

pigeon n kolom f, kelemmi, kelebmiL

piggy-bank n kofrik erbys m, kofrigow erbys

piglet n porghellik m, porgheligow

pigsty n krow mogh m, krowyow mogh

pike n (fish) densek m, densoges; denjekLm, denjoges

pilchard n hernen f, hern

pile n pil m, pilyow; bern m, bernyow

piles pl (haemorrhoids) kleves marhogyon m

pilgrim n pergherin m, pergherinyow; pergherines f, pergherinesow; prierin m, prierinyon

pilgrimage n pergherinses m, pergherinsesow

pill n pelennik f, pelenigow; pelednikLf, pelenigow

pillar n koloven f, kolovennow, kolovednowL; pyllar m, pyllars; post m, postow

pillory I n karghar prenn m, kargharow prenn; karghar prednLm, kargharow predn II vb karghara

pillow n pluvek f, pluvogow

pilot n lewyader m, lewyadoryon; lewyadores f, lewyadoresow

pimple n kuriek m, kuriogas, kuriegi

pin I n pynn m, pynnys, pynnow; pydnLm, pydnys, pydnow II vb pynna; pydnaL. rolling pin rolbren m, rolbrennyer, rolbrednyerL

pincers pl pyncer m, pynceryow

pinch vb pynchya

pine (1) n (tree) pinen f, pin; saben f, sab

Pages