English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

quack I n (fake doctor) pomster m, pomsters II vb kwackya

quadrangle adj peswarkorn m, peswarkern; pajarkornLm, pajarkern

quadrant n kwadrant m, kwadrantys

quadrilateral adj peswartenwennel

quaint adj koynt

Quaker n Krener m, Krenoryon; Krenores f, Krenoresow

qualification n kwalifians m, kwalifiansow; (restriction) strothans m, strothansow; (suitability) gwiwder m; gwewderL

qualify vb kwalifia; (restrict) strotha; (be suitable) bos gwiw; bos gwewL

quality n kwalita m; gnas f, gnasow

quantity n myns m, mynsow; mensLm, mensow

quarrel I n kedrynn f, kedrynnow; kedrydnLf, kedrydnow; dalva f, dalvaow II vb kedrynna; kedrydnaL; omdhal

quarry n mengleudh m, mengleudhyow

quarryman n mengleudhyer m, mengleudhyoryon

quarter I n (fraction; region) kwarter m, kwartrys; kwartron m, kwartronys; (of year) trymis m, trymisyow; (mercy) tregeredh f, tregeredhow II vb kwartrona

quarterly adj trymisyek

quartz n kanndir m, kanndiryow

quay n kay m, kayys, kayow

queen n myghternes f, myghternesow; my'ternesLf, my'ternesow; ruvanes f, ruvanesow

quench vb (thirst) disegha

query I n govyn m, govynnow, govydnowL II vb govyn

quest n hwithrans m, hwithransow

question I n govyn m, govynnow, govydnowL; kwestyon m, kwestyons, kwestyonow II vb govyn. test by questions apposya

questionnaire n govynador m, govynadoryon

queue I n lost m, lostow, lostyow II vb gul lost; lostya. jump the queue dreslemmel an lost; dreslebmel an lostL

quibble I n folsans blew m, folsansow blew; foljans blewLm, foljanjow blew II vb folsa blew; folja blewL

quick adj snell; skav; uskis

quicken vb bywhe; bewheL

quickly adj snell; skon; uskis; (yn) skav

quickness n skavder m

quicksilver n arhans byw m; arhans bewLm

quiet I adj kosel; tawesek; dison II adv kosoleth m; taw m. keep quiet taw taves

quieten vb koselhe

quietness n kosoleth

quill n pluven f, pluvennow, pluvednowL

quilt n kolghes f, kolghesow

quit vb kwytya

Pages