English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

rabbit n konin m, konines

rabble-rouser n predheger m, predhegoryon; predhegores f, predhegoresow

rabid adj koneryek

race (1) I n (competition) resek m, resegow II vb resek

race (2) n (ethnicity) agh f, ahow; hil m, hilyow. human race mab den m

racial adj ahel

racing n resek m. car racing n resek kerri. racing car n karr resek m, kerri resek. racing driver lewyer resek m, lewyoryon resek

racism n hilgasieth f

racist n hilegydh m, hilegydhyow; hilegydhes f, hilegydhesow

rack n kloos f, klosyow. luggage rack roos fardellow f, rosow fardellow

racket (1) n (bat) racket m, racketys, racketow

racket (2) n (noise) habadolya m

racket (3) n (scam) negys kamm m, negysyow kamm; negys kabmLm, negysyow kabm

radar n radar m

radial adj gwradhel

radiation n dewynnyans m, dewynynansow; dewydnyansLm, dewynyansow

radiator n dewynyadel f, dewynyadellow; dewynyador m, dewynyadoryon

radical I adj gwreydhyel; radikal II n gwreydhyolydh m, gwreydhyolydhyon; gwreydhyolydhes f, gwreydhyolydhesow; radikal m, radikalys

radicalism n gwreydhyoleth f

radio n radyo m, radyos, radyoyow; diwiver m, diwiveryow

radioactive adj radyoweythresek

radioactivity n radyoweythres m

radiological adj radyologiethel

radiologist n radyologydh m, radyologydhyon; radyologydhes f, radyologydhesow

radiology n radyologieth f

radish n redigen f, redik

raffle n gwari sagh m, gwariow sagh

raft n skath klos f, skathow klos

rafter n kebren f, kebrennow, kebrednowL

rag n pilen f, pilennow, pilednowL

ragamuffin n tellek m, telogyon; teloges f, telogesow

rage I n konnar f; koler m II vb koneri

ragged adj pilennek; pilednekL

raid I n omsettyans m, omsettyansow II vb omsettya

rail I n kledhren f, kledhrennow, kledhrednowL II vb deraylya; raylya

railing n peulge m, peulgeow

Pages