English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

rubella n brygh Almayn f; bregh AlmaynLf

rucksack n sagh keyn m, seghyer keyn

rudder n lew m, lewyow

rude adj diskortes

rug n strel m, strelyow

rugby n rugbi m

ruin I n (building) magor f, magoryow; (financial) diswrians m; kryllas m, kryllasow II vb shyndya

ruined adj diswrys; diswresL

rule I n rewl f, rewlys; rowlLf, rowlys II vb rewlya; rowlyaL

ruler (1) n (tool) rewlellMf, rewlellow; skantlin m, skantlins

ruler (2) n (head of state) rewlyas m, rewlysi; rowlyasLm, rowlyji; rewlyades f, rewlyadesow; rowlyadesLf, rowlyadejow

rum n romm m; dowr tomm molas m; dowr tobm molasL

rumour n kyhwedhel m, kyhwedhlow

run I n resegva f, resegvaow; ponyans m II vb (of liquids or powder; also figuratively) resek; (of persons or animals) ponya; (a programme; transitive) eksekutya. run away (escape) diank; (flee) fia (dhe'n fo). run into debt mos a-berth yn kendon. run out (of sth.) difygya. run through berya

runaway I adj foesik II n foesik m, foesigyon; foesiges f, foesigesow

runner n reser m, resoryon; resores f, resoresow

runway n hyns tira m, hensyow tira; hens tiraLm, hensyow tira

rupture n torrva f, torrvaow

rural adj powek

rush (1) I n (hurry) fysk m; feskLm II vb fistena; fyski; feskiL

rush (2) (plant) bronnen f, bronn; brodnenLf, brodn; porven f, porvennow, porvednowL

rushed fysk; feskL

Russia top Russi f

Russian I adj russek II (language) Russek m; Russian m, Russians; Russianes f, Russianesow

rust I n gossen f II vb gosseni

rustle vb sia

rustproof adj diogel rag gossen

rusty adj gossenek

ruthless adj dibita

rye n sugal coll. grain of rye sugalen f. rye bread n bara sugal m

Pages