English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

rattle I n ruglen f, ruglennow, ruglednowL II vb rugla. death rattle ronk mernans m, ronkow mernans

ravage vb defolya; ravna

raven n bran vras f, brini bras; bran vroasLf, brini broas

ravenous adj nownek bras

ravine n kownans m, kownansow

raw adj kriv

rawness n krivder m

ray (1) n (of light) dewyn m, dewynnow, dewydnowL; ray m, rayys

ray (2) n (fish) rogha m, roghys; karleyth f, karleythow. starry ray grija m, grijow. small-eyed ray oula m, oulys

razor n alsen f, alsennow, alsednowL; altenMf, altennow

razor-fish n kelligen f, kelligi pl, kellik coll

re- prfx das-

reach I n drehedhyans m, drehedhyansow II vb drehedhes; hedhes. reach out ystyn

reachable adj a yll bos hedhys; hedhadow

react vb dasoberi

reaction n dasoberyans m, dasoberyansow

reactor n dasoberor m, dasoberoryon. nuclear reactor dasoberor nukler m, dasoberoryon nukler

read vb redya; lenna

reader n redyer m, redyoryon; redyores f, redyoresow; lenner m, lenoryon; lenores f, lenoresow

readily adv prest; yredi; heb ahwer

reading n redyans m, redyansow

ready adj parys. make ready pareusi; parujiL

real adj gwir

realise vb aswon; ajonL; konvedhes

reality n gwirvos m, gwirvosow

really adv dhe wir; heb wow; y'n gwir; yn tevri

realm n gwlaskor f, gwlaskordhow

reap vb myji

reaper n myjer m, myjoryon

rear vb (raise children) maga; meythrin

reared adj megys

reason I n (cause) acheson m, achesonys, achesonyow; cheson m, chesonys, chesonyow; skila f, skilys; kaws m, kawsys; praga m; (logic) reson m, resons; poll m, pollow II vb resna

reasonable adj resonus; resnadow

reasoning n resnans m, resnansow

rebel I n rebel m, rebels II vb rebellya; omsevel

rebellion n rebellyans m, rebellyansow, rebellyanjowL

Pages