English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

redeem vb dasprena

redemption n daspren m, dasprenyow

redhead n penn rudh m, pennow rudh; pedn rudhLf, pednow rudh

redo vb daswul

reduce vb byhanhe; bianheL

redundant adj dres nivera

reed n keunen f, keun

reed-bed n keunegen f, keunegennow, keunegednowL

reedy adj keunek

reef n krib f, kribow

reefer n (cannabis cigarette) porven gewargh f, porvennow kewargh; porven gowarghLf, porvednow gowargh

re-examination n dashwithrans m, dashwithransow

re-examine vb dashwithra

refine vb afina; purhe

refined adj afinys; fin

refinery n purva f, purvaow

reflect vb (throw back light) dastewynnya; dastewydnyaL; (think upon) prederi; ombrederi

reflection n skeus m, skeusow; (consideration) prederyans m, prederyansow

reform n amendyans m, amendyansow. sweeping reforms amendyansow ledan pl

refrain (1) n (of a song) pennpusorn m, pennpusornow; pednpusornLm, pednpusornow

refrain (2) vb refraynya (dhyworth)

refresh vb disegha

refrigerator n yeynell f, yeynellow; yeyner m, yeynoryon

refuge n harber m, harbers; meneghi m, meneghiow; argel f, argelyow

refusal n nagh m, naghow

refuse (1) [rɪ'fju:z] vb nagha; denagha; skonya; refusya

refuse (2) ['rɛfju:s] n atal m; skubyon coll, skubyonen

refute vb konkludya

regal adj riel

regard I n govis m, govisyon II vb mires orth. best regards gorhemynadow a'n gwella. as regards ow tochya; yn-kever; en-keverL. with regard to ow tochya; yn-kever; en-keverL

region n pow m, powyow; ranndir m, ranndiryow; tiredh m, tiredhow; kost m, kostys

regional adj ranndirek; ranndiryel

register vb kovskrifa

registration n kovskrifans m, kovskrifansow

registry n kovskrifla m, kovskrifleow

regret I n edrek m, edregow; keudhesigeth f II vb edrega. I regret edrek a'm beus

Pages