English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

regular adj rewlys; reyth

regularly adv yn fenowgh; en fenowghL

regulate vb rewlya; rowlyaL

regulation n rewl f, rewlys; rowlLf, rowlys

rehearsal n assay m, assays

rehearse vb omassaya

reign I n reyn m, reynys II vb reynya

reindeer n karow ergh m, kerwys ergh

reject vb denagha

rejoice vb lowenhe; omlowenhe; rejoysya

relate vb (tell) derivas; (establish a relationship) keskelmi

related adj kelmys; (by blood) unwos

relation n (narration) derivas m, derivasow; (relationship) perthynyans m, perthynyansow; (family member) neshevin m, neshevin; kar m, kerens; kares f, karesow

relative I adj perthynek II n neshevin m, neshevin; kar m, kerens; kares f, karesow

relax vb diskwitha

relaxation n diskwithans m

relaxing adj diskwithus

release I n livreson m, livresons; (edition) dyllans m, dyllyansow II vb (set free) livra; (publish) dyllo

relevance n bri f

relevant adj a vri

reliable adj lel; diogel

reliance n trest m

relief n difres m, difresow; difresyans m, difresyansow

relieve vb difres. relieve someone of something difres nebonan a neppyth

religion n kryjyans m, kryjyansow; relyjyon m, relyjyons

religious adj kryjyk

relinquish vb gwayvya

reluctant adj anvodhek; hell. I am reluctant to… poos yw genv; poos ew genev vyL

reluctantly adv a'y anvodh

rely vb trestya; fydhya. rely on fydhya war2; trestya dhe2

remain vb gortos; remaynya; (stay) triga

remainder n remenant m, remenantys, remenans

remake vb I n daswrians m, daswriansow II vb daswul

remarkable adj marthek

remedy n remedi m, remedis; kur m, kurys, kuryow

remember vb perthi kov (a2); remembra; kofhe; kovaL

Pages