English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

restraint n fronn m, fronnow; frodnLm, frodnow

restrict vb fronna; frodnaL

restriction n fronnans m, fronansow; frodnansLm, fronanjow

result I n sewyans m, sewyansow II vb sewya; omsewya

resume vb daskemeres

resurgence n dastardh m, dastardhow

resurrect vb dasserghi

resurrection n dasserghyans m, dasserghyansow

retail I n daskwerthans m, daskwerthansow II vb daskwertha

retailer n daskwerther m, daskwerthoryon; daskwerthores f, daskwerthoresow

retain vb gwitha

retainer n gwithyas m, gwithysi, gwithyjiL; gwithyades f, gwithyadesow

retaliate adv venjya; dasarvedh

retaliation n venjyans m, venjyansow

retention n gwith m

retinue n koskor pl

retire vb omdenna; omdednaL

retired adj omdennys; omdednysL

retirement n omdennans m, omdenansow; omdednansLm, omdenanjow. retirement age oos-omdenna m; ooj-omdednaLm

retract vb denagha

retreat I n tegh m, teghow; kilden m, kildennow, kildednowL; (secluded place) argel f, argelyow II vb kildenna; kildednaL

retribution n dial m; venjyans m

retrospect n golok war-dhelergh f

return I n dehwelans m, dehwelansow; dehwelyans m, dehwelyansow II vb (come back) dehweles; (give back) daskor; ri arta; rei artaL. by return war-nuk. many happy returns! penn-bloodh lowen dhis ha meur anedha!; pedn-bloodh lowen dhis ha meur anedhans!L. return ticket tokyn mos ha dos m, toknys mos ha dos

reunification n dasunyans m, dasunyansow

reunify vb dasunya

reveal vb diskudha

revelation n diskudhans m, diskudhansow

revenge n dial m. take revenge diala; venjya

revenue n rent m, rentys, rentow. Inland Revenue Tollva an Wlas f

reverence n revrons m

reverend adj revrond

reverie n hunros jorna m, hunrosow jorna

reversal n kildro f, kildroyow

reverse I n kil m, kilyer II vb gorthtreylya; treylya dhelergh. reverse gear maglen dhelergh f

review I n daswel f, daswelyow; (critique) breusyans m, breusyansow; (re-examination) dashwithrans m, dashwithransow II vb dasweles; (re-examine) dashwithra

Pages