English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

sack n sagh m, seghyer

sackcloth n yskar m

sacking n yskar m

sacrifice I n sakrifis m, sakrificys II vb sakrifia; sakrifisa

sad adj trist; (pitiful) truedhek

sadden vb duwena; duwenhe; tristhe

saddened adj duwenhes

saddle n diber m, dibrow

sadly adv truan; yn truan; truedhek; yn truedhek

sadness n tristys m; duwon m

safe I adj salow; saw II m kofer saw m, kofrow saw; (iron safe) kofer horn m, kofrow horn

safeguard vb gwitha; diogeli

safely adj heb danjer

safety n sawder m; salowder. safety catch skwych sawder m, skwychys sawder. safety belt grugys diogeledh m, grugysyow diogeledh

saffron n safran m. saffron cake n tesen safran f, tesennow safran, tesednow safranL

saga n saga m, sagas

sage (1) I adj (prudent) dooth II n dooth m, dothyon

sage (2) n (herb) sawja m

sail I n gool m, golyow II vb golya. sailing ship gorhel golyow m, gorholyon golyow

sailor n marner m, marners; golyer m, golyoryon; golyores f, golyoresow

Saint n (title) Sen m; Synt m; Synta f; abbr S.

saint n sans m, sens; sanses f, sansesow

saintly adj sansel

sake n kerensa f; kerenjaLf. for the sake of rag kerensa; a-barth; awos. for God's sake a-barth Duw

salad n salad m, saladys

salami n salami m, salamis

salary n gober m, gobrow

sale n (event) gwerth f, gwerthow; (act of selling) gwerthas m, gwerthasow. for sale dhe wertha

salesman n gwerther m, gwerthoryon; marchont m, marchons

saleswoman n gwerthores f, gwerthoresow

salmon n eghek m, eghoges, eghogyon; sowman m, sowmans

salt I n holan coll, holanen II vb salla. grain of salt holanen f, holanennow, holanednowL. salt water n hyli m; dowr sall m

salty adj holanek; sall; sellys

salvation n selwyans m, selwyansow; salvacyon m, salvacyons

salve n eli m, eliow; uras m, urasow; ismek m, ismegow; ismegen f, ismegennow, ismegednowL. lip balm, lip salve eli gweus m, eliow gweus

same adj keth; an unn. the same as an keth ha. the same one an keth onan. the same length as kehys ha; kehes haL. at the same time yn kettermyn; en kettermynL

Pages