English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

unsuccessful adj heb sewena; heb sowenaL

unsuitable adj anwiw; anwewL

untidy adj ankempen; digempen

untie vb digelmi

until (= till (2)) I prp bys; (with nouns) bys yn; (with pronouns) bys dhe2 II cnj bys pan2; bys may5; (before a consonant) erna2; (before a vowel) ernag; terebo; trelebbaL. until next time! terebo nessa!

untimely adj mes a'y dermyn

untouchable vb antavadow

untrue adj anwir

untruth n anwirder m; gow m, gowyow

untruthful adj gowek

unusual adj koynt

unveil vb dislenni; disledniL

unwary adj diswar

unwelcome adj didhynnargh

unwell adj anyagh; klav; kajekL

unwilling adj anvodhek

unwise adj anfur; dibreder

unworthy adj anwiw; anwewL

unwrap vb dismaylya

up adv yn-bann; en-badnL; e'mannL; war-vann. stand up! sa' bann!; yn-sol!; en-sol!L. speak up! kows yn ughel!. is she up yet? usi hi a'y sav hwath?. up the street an stret yn-bann; an stret e'mannL. up to date arnowyth. what's up? pandr'a hwer?

update vb nowedhi

upgrade vb gwellhe; (computer) ughradha

uphill adv yn-bann; e'mannL; war venydh; ar venaL

upload I n ughkarg m, ughkargow II vb ughkarga

upon prp war2; orth; (in oaths) re2; (clothes) a-dro; dres; dhe2; yn-kerghyn; en-kerghynL

upper adj gwartha

uppity adj gorth; treus

upright adj serth; pedrekL; (morally) ewnhynsek; ownhenjekL

uprising n sordyans m, sordyansow; omsav m, omsavow

uproar n habadolya m

upset I adj distemprys II vb distrempra; (turn upside-down) disevel; trehweles

upside-down adv (an pyth) a-wartha dhe-woles; (an peth) a-wartha dhe-wolesL

upstairs I adv war-vann; war-wartha II n soler m, soleryow

upwards adv war-vann; yn-bann; e'mannL

uranium n uraniom m

Uranus n Ouranos m

Pages