English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

wad n klout m, kloutys. wad of spit klott m, klottow

wafer n waffer m, waffers

wage I n gober m, goberow; waja m, wajys II vb gostla. wage war gostla bell

wager I n kenwostel m, kenwostlow II vb kenwostla

wagon n karven f, karvenow

wail vb kyni

waist n kres, kresyow

waistcoat n kryspows f, kryspowsyow

wait vb gortos. waiting room gortosva f, gortosvaow; stevel-wortos f, stevellow-gortos

waiter n servyas m, servysi, servyjiL

waitress n servyades f, servyadesow

waive vb gwayvya

wake n gool m, golyow

Wales top Kembra f

walk I n kerdh m, kerdhow II vb kerdhes; walkya

walker n kerdher m, kerdhoryon; kerdhores f, kerdhoresow

wall n fos f, fosow. party wall n paros m, parosyow

wallet n tigen f, tigennow, tigednowL; skrypp m, skryppys

wallop I n kronk m, kronkys II vb kronkya

wallpaper n paper fos m, paperyow fos; paper paros m, paperyow paros

walnut n knowen Frynk f, know Frynk; knofen FrenkLf, know Frenk

walrus n morvugh f, morvughes

waltz I n walts m, waltsys II vb waltsya

wand n gwelen f, gwelynni. magic wand gwelen hus f, gwelynni hus

wander vb gwandra

wanderer n gwandryas m, gwandrysi, gwandryjiL; gwandryades f, gwandryadesow

want I n (need, lack) fowt m; (desire) hwans m, hwansow; odhom m, odhommow, odhobmowL; edhomMm, edhommow II vb (require) bos fowt dhe2; (desire) bos hwans dhe2 nebonan a2 neppyth; (will) mynnes; mednesL. I want it yma hwans dhymm anodho; ma hwans dhybm anodhoL; hwans a'm beus anodho

war n (armed conflict) kas f, kasow; bell m; (dispute) bresel f, breselyow. go to war vb breseli; mos dhe'n gas. wage war gostla bell

ward n diberthva f, diberthvaow

warden n gwithyas m, gwithysi, gwithyjiL; gwithyades f, gwithyadesow

wardrobe n gwiskti m, gwisktiow; dilasva f, dilasvaow. wardrobe lady n mestres dilasva f, mestresow dilasvaow

ware n gwaren f, gwara

warehouse n gwaraji m, gwarajiow

warfare n breselyans m

warlock n pystrier m, pystrioryon

warm I adj tomm; tobmL II n tomder m III vb tomma; tobmaL; tommhe; tobmheL

Pages