English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

warmth n tomder m

warn vb gwarnya

warning n gwarnyans m, gwarnyansow

warp I n steuv f, steuvow II vb steuvi; stumma

warped adj stummys

wart n gwenogen f, gwenogennow, gwenogednowL. cattle wart ryg m, rygyow. warts and all yn despit dh'an fowtow

wary adj war

wash I n golgh m II vb golghi. wash oneself vb omwolghi. wash up, wash the dishes vb golghi an lestri

washbasin n new f, newyow

washing n golgh m, golhow; golhas m, golhasow. washing machine n jynn golhi m, jynnys golhi, jynnow golhi. washing powder n lisiw m, lisiwyow

wasp n gohien f, gohi

waste I adj wast; difeyth II n (rubbish, squandering) skoll m, skollyon; atal coll III vb skollya; gwastya

wasteful adj skollyek

wastefulness n skollva f, skollvaow

wasteland n difeyth m, difeythyow

watch I n (vigil) gool m, golyow; (timepiece) euryor f, euryoryow; watch m, watchys II vb (look at) mires orth. watch out warya; kemeres with. watch over gwitha war2. watch television mires orth an bellwolok. keep watch golya

watchdog n golgi m, golgeun

water I n dowr m, dowrow II vb dowra; dowrhe. water tank dowrargh m, dowrarhow

water-colour n dowrliw m, dowrliwyow

waterfall n dowrlam m, dowrlammow, dowrlabmowL. little waterfall pistyl m, pistyllow

waterproof adj stanch

wattage n wattedh m, wattedhow

wattle n (fleshy appendage) tagell f, tagellow

wave I n tonn f, tonnow; todnLf, todnow II vb gwevya. wave goodbye ri farwell gans an leuv; rei farwell gen an leuvL

wavelength n tonnhys m, tonnhysow

wavy adj tonnek; todnekL

wax I n kor coll II vb kora. cake of wax koren f, korennow, korednowL

way n fordh f, fordhow; for'Lf, for'ow; hyns m, hensyow, hensi*; hensLm, henjow, hensi*; (customary practice) trad m; (manner) maner f, manerow; gis m, gisyow. all the way to bys yn; bys enL. a long way from here pell alemma; pell alebmaL. be on one's way mos y'n fordh; mos et an for'L. by the way dre hap. give way to omblegya dhe2. in this way adv yndelma; endelmaL. in that way yndella; endellaL. in any way war neb kor. make way for gasa spas dhe2; gara spas dhe2L. no way! gwra y ankevi! (sg), gwrewgh y ankevi! (pl); kammen vyth!. on the way out ow mos yn-mes. this way out (signage) fordh yn-mes. way back nans yw pell; nanj ew pellL

we prn ni; neiL; (infixed) 'gan; 'n; (enclitic) ni; neiL

weak adj gwann; gwadnL

weaken vb gwanna; gwadnaL; gwannhe; gwadnheL

weak-hearted adj gwann y golon; gwadn y golonL

weakness n gwander m

wealth n rychys pl; pyth m, pythow; pethLm, pethow. worldly wealth pythow an bys pl; pethow an bys pl

wealthy adj golusek. wealthy man golusek m, golusogyon. rich woman golusoges f, golusogesow

weapon n arv f, arvow

Pages