English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

wear I n gwisk m II vb gwiska; bos gwiskys yn; bos gwiskys enL; don; degi. wear off gwannhe; gwadnheL. wear out vb usya

weariness n skwithter m; skithterLm

weary I adj skwith; skithL II vb skwitha; skithaL

weather I n awel f, awelyow; kewer f II vb tewedha. bad weather n hager-awel f. fine weather n kewer vas f. weather a storm dos dre hager-awel

weave vb gwia

weaver m gwiader m, gwiadoryon; gwiadores f, gwiadoresow

web n gwias m, gwiasow; gwi f, gwiow. spider web gwias kevnis m, gwiasow kevnis; gwias kenesLm, gwiasow kenes. World Wide Web n gwi bysefan f

webbed adj gwiek; (feet) troswiek

webmail n gwiaspost m, gwiaspostow

webmaster n gwiasvester m, gwiasvestrysi; gwiasvestres f, gwiasvestresow

website n gwiasva f, gwiasvaow

wedding n demedhyans m, demedhyansow

wedge I n genn m, gennow; gednLm, gednow II vb genna; gednaL

Wednesday n Merher m; dy'Merher m; de'MerherL. Wednesday night dy'Merher dhe nos, de'Merher dhe nosL

weed n hwennen f, hwenn

week n seythen f, seythennyow, seythednowL. today week an jorna ma war seythen

weekday n dy'gweyth m, dedhyow gweyth; de'gweythLm, dedhyow gweyth

weekend n penn-seythen m (f), penn-seythennyow, pennow-seythen; pedn-seythenLm (f), pedn-seythednow, pednow-seythen. over the weekend dres an Sul

weekly I adj seythennyek; seythednekL II adv pub seythen III n (publication) jornal seythennyek m, jornals seythennyek; jornal seythednekLm, jornals seythednek

weep I n olva f, olvaow II vb ola; dagrewi

weevil n gwedhan m, gwedhanes

weigh vb poosa

weight n poos m, posow

weird adj koynt

weirdness n koyntys f, koyntysyow

welcome I n dynnargh m, dynarghow; recevans m, recevansow II vb dynerghi; wolkomma; wolkobmaL. welcome to Cornwall Kernow a'gas dynergh

welcoming adj wolkommus; wolkobmusL

welfare n sewena f; sowenaLf; les m. the welfare state stat an les m

well (1) I adj yagh; yn poynt da. I am well yagh ov; yma ow yeghes vy dhymm; ma an 'eghes vy dhybmL; yn poynt da ov II adv yn ta; mas. well done! pur dha dhis! (sg), pur da dhywgh! (pl) III int well!. as well as keffrys ha; keffres haL. get well gwellhe; yaghhe. very well pur dha. well advised fur. well balanced kompes. well behaved doth. well deserved dendylys yn ta; dendylys en taL. well done gwrys yn ta; gwres en taL. well paid gobrys da. well preserved gwithys da. well spoken of gerys-da. well-to-do rych lowr

well (2) n (spring) fenten f, fentynnyow, fentydnyowL

well-off adj gwynn y vys; gwydn y vesL

Welsh I adj Kembrek II n (language) Kembrek m

Welshman n Kembro m, Kembrion

Welshwoman n Kembres f, Kembresow

wench n moren f, morenyon

werewolf n gourvleydh m, gourvleydhes; gourvleydhes f, gourvleydhesow

Pages