English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

West n west m; howlsedhes m; gorlewin f

westerly adj a-dhia an west

Western n (film) fylm bughwesyon m, fylmow bughwesyon

western adj west; a'n west; a'n howlsedhes

westwards adv war-tu ha'n west

wet adj glyb; glebL. wet nurse n magores f, magoresow

wetness n glybor m; gleborLm

whale n morvil m, morviles

wharf n porthva f, porthvaow; kay gwara m, kayys gwara, kayow gwara

what I adj pan; pana2 II prn pyth; pethL; pandra; py; peL III int dar. what for? prag5; praga

whatever prn penag (oll); pynag (oll)M; penag oll dra; pynag oll draM; pyseul a2M; peseul a2L

whatsoever prn penag oll; pynag ollM

wheat n gwaneth coll

wheel n ros f, rosow. spare wheel ros parys f, rosow parys. steering wheel ros-lewya f, rosow-lewya

wheelbarrow n gravath ros f, gravathow ros

wheelchair n kador ros f, kadoryow ros

when I adv p'eur5 II cnj pan2; pana dermyn; termynL; neb

whence adv a-ble5

whenever adv byth pan2; peskweyth may5; peskytter

where I adv ple5; (before a vowel) ple'th; py; peL; (before a vowel) pyth; pethL II cnj (before a consonant) le may5; (before a vowel) le mayth; lebmaL; py tyller; pe tellerL

wherever adv py le pynagM; pe le penagL; (direction) penag oll for'; pynag oll fordhM

wherewithal n pegans m; pygansMm

whether cnj bo; po; mar4; mars

which prn (interrog.) py; peL; (of two) pyneyl; peneylL; piw a2. that which an pyth; an pethL; an dra; (relative particle) a2; (with prepositions) may5

whichever prn penag (oll); pynag (oll)M; pyneyl; peneylL

while I cnj hedre2; (before a consonant) ha; (before a vowel) hag II n pols m; poljLm; prys m; presLm; tecken f. a little while ago adv a-gensow. while I was at school pan esen y'n skol, pan era'vy et an skolL

whim n sians m, siansow

whip I n hwypp m, hwyppys II vb hwyppya; (cream etc.) forlya; dornella

whirlpool n poll-troyllya m, pollow-troyllya; trobol m, trobollow

whisk I n forlell f, forlellow; dornell f, dornellow II vb forlya; dornella

whisker n minvlewen f, minvlewennow, minvlewednowL

whisky n hwiski m, hwiskiow; dowr tomm Alban m; dowr tobm AlbaLm; gwires Alban m

whisper I n hanas m, hanasow, hanajowL; hwystren f, hwystrennow, hwystrednowL II vb hwystra; hanasa; hanajaL

whistle I n (sound) hwibanans m; (whiz) hwiban m; (instrument) hwythell f, hwythellow; hwibanowl f, hwibanowlow II vb hwibana. let's wet our whistles! glybyn agan min!

white adj gwynn; gwydnL. bright white adj kann. egg white gwynn oy m, gwynnow oy; gwydn oyLm, gwydnow oy

whiteness n gwynder m

Pages