English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

whiting n (fish) gwynnek m, gwynoges; gwydnekLm, gwynoges

whitish adj gwynnik; gwydnikL

Whitmonday n Dy'Lun Penkost m; De'Lun Penkost m

Whitsun n penkost m, penkostow

who, whom I prn (personal) piw II prn (relative) a2; neb a2; (perfective) re2

whoever prn penag (oll); pynag (oll)M; piw penag; piw pynagM; seul

whole I adj (healthy) yagh; salow; (complete) kowal; dien; (prefixed) kowl- II n myns oll m; mens ollLm. the whole an … oll; oll an; as a whole, on the whole dre vras

wholemeal n bleus leun m; bleus gell m. wholemeal bread bara leun m

wholesale adj kowlwerth. sell wholesale kowlwertha

wholesome adj yaghus

wholly adv yn tien; ettienL; oll; (as prefix) kowl-

whom prn neb

whoop I garm f, garmow II vb garma. whooping cough pas garm m

whore n hora f, horys

whose prn piw. whose car is this? piw a byw an karr ma?; dhe biw usi an karr ma?; karr piw yw henna?; he's the man whose father is in London ev yw an den mayth usi y das yn Loundres

whosoever prn penag oll; pynag ollM

why I adv prag5; praga II int dar

wick n porven f, porvennow, porvednowL; bouben f, boubennow, boubednowL

wicked adj drog; kammhynsek; kammhensek; tebel; penn-drog; pedn-drogL

wickedness n drokter m; drokoleth m (f)

wicket n (door) darasik m, darasigow; (gate) yet f, yetys, yetow; (cricket) wicket m, wicketys. wicket keeper wicketor m, wicketoryon; wicketores f, wicketoresow

wide adj ledan; efan. wide awake adj pur dhifun

widen vb ledanhe

widow n gwedhwes f, gwedhwesow; benyn wedhow f, benenes gwedhow

widowed adj gwedhow

widower n gwedhow m, gwedhowyon; gour gwedhow m, gwer wedhow

width n les m; lester m

wife n gwreg f, gwragedh. farmer's wife n tioges f, tiogesow

wig n peruken f, perukennow, perukednowL

wild adj gwyls; goodh. wild animal godhvil m, godhviles

will I n bolonjedh m, bolonjedhow; bodh m, bodhow; (testament) kemynskrif m, kemynskrifow II vb mynnes; mednesL. I will go home my a vynn mos tre; my a vedn mos treL; do what you will gwra kepar del vynni

willing adj bodhek. if you are willing mars yw dha vodh

willow n helygen f, helyk

win I n gwayn m, gwaynyow II vb gwaynya. win out seweni; soweniL

wince vb omwen

winch n gwyns f, gwynsys

Pages