English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

wind (1) n awel f, awelyow; gwyns m, gwynsow

wind (2) vb (turn) stumma. wind up flattra

windmill n melin wyns f, melinyow gwyns, melidnyow gwynsL

window n fenester f, fenestri; beisterLf, beistri

windowed adj fenestrek

windscreen n skew wyns f, skewyow gwyns. windscreen wiper disegher m, diseghoryon

windsurfing n astelwolyans m. go windsurfing vb astelwolya

windy adj gwynsek; gwynjekL

wine n gwin m, gwinow. red wine n gwin rudh m. white wine n gwin gwynn m; gwin gwydnLm. spiced wine pyment m, pymentys

wing n askel f, eskelli

wink I n gwynk m, gwynkow; plynch m, plynchys II vb gwynykya; plynchya. wink at gwynkya orth; plynchya orth

winner n gwaynyer m, gwaynyoryon; gwaynyores f, gwaynyoresow

winning I adj a wayn II n gwayn m, gwaynyow

winnings pl gwaynyow pl

winter n gwav m, gwavow; gwoavLm, gwavow. all winter dres an gwav; dres an gwoavL. in winter y'n gwav; et an gwoavL. pass the winter gwavi. winter dwelling gwavos f, gwavosow. winter solstice howlsav an gwav m

wintry adj gwavek

wipe I n seghans m, seghansow II vb segha

wiper n disegher m, diseghoryon

wire n gwivren f, gwivrennow, gwivrednowL; gwiver coll

wireless n diwiver m, diwiveryow

wisdom n furneth m; skentoleth f. wisdom tooth dans keyn m, dens keyn

wise adj fur

wish I n hwans m; bolonjedh m; bodh m, bodhow II vb mynnes; mednesL; bos hwansek. I wish my a garsa; me a garjaL. wish for somebody to do something mynnes orth nebonan gul neppyth; mednes orth nebonan gwul neppethL

witch n gwragh m, gwraghes. white witch peller m, pelloryon; pellores f, pelloresow

with prp gans; genL. along with a-barth dhe2. with me genev; genamL; genamaL. with you (sg) genes; (pl) genowgh. with him ganso; ganjoL. with her gensi. with us genen. with them gansa; gansans; ganjansL

withdraw vb (intransitive) omdenna; omdednaL; kildenna; kildednaL; (transitive: retract) denagha; (transitive: money) tenna yn-mes; tedna en-mesL

withdrawal n omdennans m, omdenansow; omdednansLm, omdenanjow; kildennans m, kildenansow; kildednansLm, kildenanjow

wither vb gwedhra

within prp I prp a-ji dhe2; a-jei dhe2L; yn; a-berth yn; (of time) kyns penn; kens pednL II adv a-ji; a-jeiL. within a week kyns penn seythen; kens pedn seythenL. within living memory a-ji dhe gov den; a-jei dhe gov denL

without prp heb; di-; a-der. without doubt heb dout; heb mar. without further ado heb na hirra lavarow. without her hebdhi. without him hebdho. without me hebov. without them hebdha; hebdhans. without us hebon. without you (sg) hebos; (pl) hebowgh

witness I n (testimony) dustuni m, dustuniow; (person) dustunier m, dustunioryon; dustuniores f, dustunioresow II vb desta; dustunia

wits n, pl konnyk m; kodnykLm; skians m. out of his wits mes a'y skians

witty adj didhan; didhanus; hwarthus; sellys

wizard n pystrier m, pystrioryon

woe n gew m, gewow. woe is me! int go vy!

wolf n bleydh m, bleydhes

Pages