English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

woman n benyn f, benenes

womb n brys m, brysyow; bresLm, bresyow; torr f, torrow

wonder I n aneth m, anethow; marth m, marthow; revedh m, revedhow II vb omwovyn. I wonder (have doubt) yma dout dhymm na vo gwir; (surprised) marth a'm beus; marth yw genev. wonder at gul aneth a2

wonderful adj marthys; barthusek; barthekL

wonderfully adj marthys

wood n (forest) koos m, kosow; (material) prenn m, prennyer; prednLm, prednyer

woodcock n kevelek m, keveloges

wooden adj prenn; prednL; a brenn; a brednL; prennek; prednekL

woodland n argos m; gwedhek f, gwedhegi

woodlouse n gwragh oles f, gwrahes oles

woodpecker n kasek koos f, kasegi koos

woodwork n prennweyth m

woodworm n pryv prenn m, preves prenn, prevyon prenn; prev prednLm, preves predn, prevyon predn

woody adj prennek; prednekL

wool n gwlan coll; gwloanLcoll

woollen adj gwlanek

woolly adj gwlanek

word n ger m, geryow

work I hwel m, hwelyow; n ober m, oberow; (labour) lavur m; (in physics) oberedh m II lavurya; vb gul hwel; gwul hwelL; oberi. set to work gweytha. working animal best hwel m, bestes hwel. work-day, working day n gweyth m, gweythyow

workbench n bynk f, bynkyow; benkLf, benkys

worker n gweythor m, gweythoryon; gweythores f, gweythoresow; oberer m, oberoryon; oberores f, oberoresow

workman n oberwas m, oberwesyon; gwas hwel m, gwesyon hwel; gweythor m, gweythoryon

workmanship n kreft f, kreftow

workshop n hwelji m, hweljiow

world n bys m, bysow; besLm, besow. the world an bys; an nor; an norvys

world-famous adj meurgerys dres oll an bys; meurgerys dres oll an besL

worldwide adj dres oll an bys; dres oll an besL; treusvysyek; treusvesyekL

worm n pryv m, pryves, prevyon; (earthworm) bulugen f, buluk

worn adj usys

worn-out adj lavurys

worried adj prederys

worry I n preder m, prederow II vb ania; 'niaL. don' t worry! na borth ahwer!

worrying adj prederus

worse adj (cmp) gweth; lakka. far worse milweth

worsen vb gwethhe

worship I n gordhyans m; (honorific title) worshyp m II vb gordhya

Pages