English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

worst adj (sup) gwettha; lakka

worth I adj talvedhys. it isn't worth much ny dal nameur; it is not worth anything at all ny dal mann; ny dal oy II n talvosogeth f; pris m III vb. to be worth talvesa

worthiness n gwiwder m; gwewderLm

worthless adj diwerth; euver; koog; raff

worthy adj gwiw; gwewL; wordhi

wound I n goli m, goliow; (injury) brew m, brewyon; browLm, browyon II vb golia; brewi; browiL

wrap vb wrappya; maylya

wrapping n maylyans m, maylyansow

wrasse n gwragh f, gwrahes

wrath n sorr m

wreath n garlont m, garlons

wreck n gwreck m, gwreckys

wrench I n (tool) alhwedh know m, alhwedhow know II vb treylya

wrestle vb omdewlel; omdowlaL

wrestler n omdowler m, omdowloryon; omdowlores f, omdowloresow

wrestling n (sport) omdowl

wretched adj truan; trogh; (unlucky) anfeusik; anfujikL; (hateful) hegas

wriggle vb omwen

wring vb strotha; gwrynnya; gwrydnyaL

wrist n konna bregh m, konaow bregh, dl dewgonna bregh; kodna breghLm, konaow bregh, dl dewgodna breghL

writ n skrifedh f, skrifedhow. writ of arrest kapyas m, kapyasow

write vb skrifa; (by hand) dornskrifa; (typewrite) jynnskrifa

writer n skrifer m, skriforyon; skrifores f, skriforesow; (professional) skrifyas m, skrifysi, skrifyjiL; skrifyades f, skrifyadesow; (author) awtour m, awtours; awtoures f, awtouresow

writing n skrif m, skrifow

wrong I adj (incorrect) kamm; kabmL; (mistaken) kammgemerys; miskemerys; (bad) drog II n drokoleth m (f); kamm m, kammow; kabmLm, kabmow III vb gul kamm erbynn; gwul kabm war-bydnL; dregynna; dregydnaL. something that has gone wrong hager-vargen m

Pages