English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

yacht n lester-gwari m, lestri-gwari

yard n (measure) lath f, lathow. half a yard n kevelin m, kevelinyow; (enclosure) lann f, lannow; ladnLf, ladnow; garth m, garthow

yardarm n dela f, deledhow

yarn n (strand of fibres) neusen f, neus; neujenLf, neus; (story) drolla m, drollys. spin a yarn (tell a story) derivas drolla

yawn vb deleva; dianowi

year n bledhen f, bledhynnyow, bledhydnyowL. all the year round dres oll an vledhen. before the year is out kyns penn bledhen; kens pedn bledhenL. last year warlena. leap year bledhen lamm f, bledhynnyow lamm; bledhen labmLf, bledhydnyow labm. next year nessa bledhen; an vledhen usi ow tos; an vledhen uji ow tosL. this year hevlena; hevleni. years of age bloodh m

yearly I adj bledhynnyek; bledhydnyekL II adv a'n vledhen; pub bledhen

yearn vb yeuni; bos hirethek. yearn for bos hirethek war-lergh; yeuni + direct object

yearning I adj hirethek II n yeunadow m, yeunadowyow; hireth f, hirethow

yeast n burmen f, burm; gwel m, gwelow

yell I n garm f, garmow; us m, usow; ujLm, ujowL II vb garma; usa; ujaL; kria; kreiaL

yellow adj melyn

yes int ya; eaL. yes, certainly! dhe wir!; en teiL

yesterday adv de. day before yesterday dygynsete. yesterday evening adv nyhewer. yesterday morning de vyttin; de vettinL

yet adv hwath. nor yet byth moy; beth moyL

yew n ewinen f, ewin

yield vb (give way) plegya; (give up) hepkor

yoghurt n yogort m, yogortys, yogortow

yoke n yew f, yewow

yolk n melyn oy m, melenyow oy

yonder I adj enos; nos II adv eno; enos; yn-hons; en-honsL

you prn (sg) ty; cheL; (pl) hwi; hweiL; (enclitic, sg) jy; ta; (enclitic, pl) hwi; hweiL; (infixed, sg) 'th5; (infixed, pl) 'gas

young adj yowynk; yonkL. ha my yowynk when I was young. when I was young ha my yowynk; pan en vy maw m; pan en vy mowes f

younger adj yowynka; yonkaL

youngest adj an yowynka; an yonkaL

youngster n yonker m, yowynkes; yonkores f, yonkoresow

your prn (sg) dha2; (pl) agas; (infixed, sg) 'th5; (infixed, pl) 'gas; 's

yourself prn dha honan

yourselves prn agas honan

youth n (young age) yowynkneth f; (young person) yonker m, yowynkes; yonkores f, yonkoresow; (young man) den yowynk m; (young woman) benyn yowynk f; (young people) tus yowynk pl. youth hostel n ostel yowynkneth f. youth club n kowethas yowynkneth m (f)

youthful adj yowynk; yonkL