English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

zeal n diwysykter m

zealous adj diwysyk

zebra n zebra m, zebras. zebra crossing n treusva labol f, treusvaow labol

zenith n ughelder ebron m; ughboynt pl

zero num mann m; traLf

zigzag I n kammdro f, kammdroyow II vb kammdreylya

zinc n zynk m

zip n zyp m, zyppys

zodiac n stergelgh m, stergelghyow; stergylghMm, stergylghyow; zodiak m

zombie n zombi m, zombis

zone n kwartron m, kwartronys; parth f, parthow

zoo n milva f, milvaow

zoology n milonieth f