English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

annual adj bledhynnyek; bledhydnyekL

annually adv pub bledhen

Annunciation n Dy'gol Maria mis Meurth m; De'gol Maria mis MeurthLm

anoint vb ura; elia; olewi; anoyntya

anomaly n digessenyans m, digessenyansow

anonymous adj dihanow

anorak n anorak m, anorakys

anorganic adj anorganek

another I adj aral; ken; moy II prn aral. another one onan aral; ken onan. one another an eyl y gila m; an eyl hy ben f

answer I n gorthyp m, gorthebow II vb gorthebi. answer back gorthebi yn tont. answering machine jynn gorthebi m, jynnys gorthebi, jynnow gorthebi

ant n moryonen f, moryon

Antarctic top Antarktek m

antenna n tavell f, tavellow

anthem n antempna m, antempnys, antempnow

anti- prfx gorth-

anus n gwenn m, gwennow; gwednLm, gwednow

anxiety n ahwer m; preder m, prederow; fienasow pl

anxious adj prederus

any adj (in negative expressions) vyth; vethL. I did not see any light ny welis vy golow vyth

anybody prn nebonan; nebonen

anymore adv na fella; namoy

anyone prn nebonan; nebonen

anything prn (in positive phrases) neppyth; neppethL; neb tra; (in negative phrases) tra vyth; tra vethL

anyway adv yn neb kas; en neb kasL; yn neb fordh; en neb for'L

anywhere adv neb le; neb tyller; neb tu

apart adv a-les

apartment n rannji m, rannjiow

ape n apa m, apys

apologise vb dihares

apology n dihares m, diharesow

apostate I adj negedhys II n negedhys m, negedhysyon

apostle n abostel m, abesteli

apostrophe n kollverk m, kollverkys

apparel n aparel m

apparent adj apert; heveladow

apparently adv del hevel

Pages