English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

appeal I n galow m, galowyow; (law) appel m, appelyow II vb gelwel

appear vb apperya; diskwedhes; omdhiskwedhes

appearance n semlant m, semlans; mir m, mirow

appendix n ystynnans m, ystynansow; ystydnansLm, ystynanjow

appetite n ewl voos f, ewlow boos

applaud vb gormel

applause n gormola f, gormoledhow

apple n aval m, avalow. wild apple n aval goodh m, avalow goodh

applicant n ombrofyer m, ombrofyoryon; ombrofyores f, ombrofyoresow

application n ombrofyans m, ombrofyansow

apply vb (bring into operation) gweytha; (for a post) ombrofya; (oneself) omri; omreiL; (paint etc.) gorra war2; gorra dhe2

appoint vb apoyntya; ordena

appointment n apoyntyans m, apoyntyansow

appreciate vb gwerthveurhe

appreciation n gwerthveurheans m, gwerthveurheansow

apprehensive adj ownus

apprentice n kynser m, kynseri; kynseres f, kynseresow. smith's apprentice mab-gov m, mebyon-gov

apprenticeship n kynserneth m, kynsertnethow

approach vb dos nes; neshe; nesa

appropriate adj gwiw

approval n komendyans m, komendyansow

approve vb komendya

approximate adj nesogas; ogas lowr

approximately adj ogas dhe2; ogas ha

apricot n brykedhen f, brykedh

April n Ebrel m; mis Ebrel m

apron n apron m, apronnyow, aprodnyowL

aquarium n pyskva f, pyskvaow; peskvaLf, peskvaow; pusketti m, puskettiow

Arab n Arab m, Arabyon; Arabes f, Arabesow

Arabian I adj arabek II n Arab m, Arabyon; Arabes f, Arabesow

Arabic n Arabek

arbour n erber m, erberow, erbers <extended vocabulary>

arc n gwarek m, gwaregow

arch n gwarek f, gwaregow

archaeological adj hendhyskoniethel; hendheskoniethelL

archaeologist n hendhyskonydh m, hendhyskonydhyon; hendhyskonydhes f, hendhyskonydhesow; hendheskonydhLm, hendheskonydhyon; hendheskonydhesLf, hendheskonydhesow

Pages