English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

archaeology n hendhyskonieth f; hendheskoniethLf

archangel n arghel m, argheledh

archbishop m arghepskop m, arghepskobow

archer n gwareger m, gwaregoryon; gwaregores f, gwaregoresow; sether m, sethoryon; sethores f, sethoresow

archery n gwaregieth f

archipelago n enesek f, enesegi

architect n pennser m, pennseri; pennseres f, pennseresow

architecture n pennserneth f

ardent adj gwresek

area n arenebedh m, arenebedhow; leurnedh m, leurnedhow

Argentina top Arhantina f

Argentinian I adj arhantinek II n Arhantinan m, Arhantinans; Arhantines f, Arhantinesow

argue vb argya; dadhla; disputya; kewsel a-dreus. argue with argya orth; disputya orth. don't argue! na gows a-dreus!

argument n argument m, argumentys; dadhel f, dadhlow; argyans m, argyansow

arid adj krin; sygh; seghL

arise vb sevel; sordya. arise! yn-sol!; en-sol!L

arithmetic I adj niveroniethel II n niveronieth f, niveroniethow

arm I n (body part) bregh f, brehow, dl diwvregh; (weapon) arv f, arvow II vb arva. take up arms mos dhe arvow

armature n armatur m, armaturyow

armchair n kador vregh f, kadoryow bregh

armed adj ervys. armed to the teeth ervys bys y'n dhiwen

armour n arvwisk m. iron armour gwisk horn m

armpit n kasel f, kaselyow, dl diwgasel

arms pl arvow pl

army n lu m, luyow

aroma n odour m, odours; sawer m, saweryow

around I adv a-dro. all around a-derdro II prp a-dro dhe2; yn-kerghyn; en-kerghynL

arouse vb sordya; movya

arrange vb araya; ordena; renka; restra

arrangement n aray m, arayow; rester f, restri

arrest I n dalghennas m, dalghenasow; dalghednasLm, dalghenasow II vb dalghen. writ of arrest kapyas m, kapyasow

arrival n devedhyans m, devedhyansow

arrive vb dos; drehedhes

arrogant adj gothus; howtyn; orgelus; prout; balgh

arrow n seth f, sethow

arse n tin f, tinyow

Pages