English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

arson n loskrians m, loskriansow

arsonist n loskrias m, loskriysi; loskriades f, loskriadesow

art n art m, artys

article n (text) erthygel m, erthyglow; artikel m, artiklow; skrif m, skrifow; skriven f, skrivennow, dl skrivednowL; (grammatical) ger mell m, geryow mell

artificial adj kreftus. artificial intelligence n skians kreftus

artist n artydh m, artydhyon

as I adv avel; 'velL. I did it as a joke my a'n gwrug avel ges II cnj dell2. as I said to him dell leveris dhodho; as I believe dell grysav. as it seems dell hevel. as it were kepar dell via. as usual dell yw usys; herwydh usadow. as well maga ta. be dressed as bos gwiskys yn. for as much as yn mar veur dell2. twice as good diwweyth mar dha

as… as cnj (with nouns) mar2… avel. as white as snow mar wynn avel ergh; (with verbs) mar2… dell2. as simple as it seemed mar sempel dell hevelis. as long as hedre2. as many as prn myns; mensL; adv kemmys; kebmysL; kekemmys; kekebmysL. as soon as adv kettel2. as quickly as adv kettooth ha

ascend vb yskynna; yskydnaL

ascending adj yskynnus; yskydnusL. in ascending order yn aray yskynnus; en aray yskydnusL

ashamed adj methek. be ashamed kemeres meth

ashen adj lusuek; lujuekL

ashes pl lusu coll; lujuLcoll

ashtray n lusuegyn m, lusuegynnow; lujuegynLm, lujuegydnow

Asia top Asi f

Asian I adj asiek II n Asian m, Asians; Asianes f, Asianesow

aside adv a-denewen

ask vb (question) govyn; (request) pesi; pysiM; pejiL. ask a question of someone govyn orth nebonan. ask oneself omwovyn. ask someone to do something pesi nebonan a wul neppyth; pysi nebonan a wul neppythM; peji nebonan a wul neppethL. ask urgently pesi tynn; pysi tynnM; peji tydnL

asleep adj yn kosk

asparagus n merlosowen f, merlosow

assassin n denledhyas m, denledhysi; denledhyades f, denledhyadesow

assemble vb (transitive) keskorra; (intransitive) omguntel

assembly n kesva f, kesvaow; kuntelles m (f), kuntellesow

assist vb skoodhya

assistance n skoodhyans m, skodhyansow; gweres m, gweresow

assistant n darbarer m, darbaroryon; darbarores f, darbaroresow

association n kowethas m (f), kowethasow

assume vb desevos

assumption n desev m, desevow

assure vb afydhya; surhe

astonish vb gorra marth yn

astonishing adj revedh

astray I adv yn sowdhan; war stray II vb go astray mos yn sowdhan; sowdhanas

astronaut m stervarner m, stervarnoryon; stervarnores f, stervarnoresow

astute adj fin; fel

asylum n (place) meneghiji m, meneghijiow; harber m, harbers; (state) harbereth f; meneghi m, meneghiow; (mental hospital) folji m, foljiow. political asylum f harbereth wlasek f

Pages