Gweres

Abbreviations

 

abbr abbreviation berrheans

adj adjective hanow gwann (h.gw.)

adv adverb adverb (ad.)

art article ger mell

cnj conjunction mellen (m.)

contr contraction kotheans

int interjection goderrer (g.)

n noun hanow (h.)

n.coll collective noun hanow kuntellek (h.k.)

n.dl dual noun hanow dewel (h.d.)

n.f feminine noun hanow benow (h.b.) 

n.m masculine noun hanow gorow (h.g.)

n.m(f) or n.f(m) noun; masculine in some versions of Cornish and feminine in others hanow; gorow yn nebes furvys Kernewek ha benow yn erell.

n.pl plural noun hanow liesplek (h.l.)

num numeral niveren

part particle temmik (t.)

prfx prefix ragelven (r.e.)

prn pronoun rakhanow (r.h.)

prp preposition arager (a.r.)

sffx suffix lostelven (l.e.)

top toponym hanow tirwedhek (h.t.)

vb verb verb (v.)

2 gul treylyans studh 2a (lenition)

3 gul treylyans studh 3a (spirantization)

4 gul treylyans studh 4a (provection)

5 gul treylyans studh 5ves (mixed mutation)

BR Bretonek

CY  Kembrek

LAT Latin

 

Furvys Kernewek 'Kres' ha 'Diwedhes'

Kernewegoryon hedhyw a dhevnydh nebes furvow dihaval a'n yeth. Henn a styr orth an yeth kewsys keffrys ha'n systemow orthografek. Possybel yw dhe dhismygi dew 'aghel' dhe benn a dhidorrva a syns pub eghenn a Gernewek kewsys: Kernewek Kres Dasserghys (KKD) po Kernewek Diwedhes Dasserghys (KDD). Ha klerhe taklow dhe dhyskoryon, y hwrug dew dagg bos dewisys dhe verkya geryow yw klewys avel geryow usys yn unnik yn Kernewek Kres Dasserghys (merkys 'M') po Kernewek Diwedhes Dasserghys (merkys 'L'). Yma an geryow usys a-dreus bagasow dyffrans a gowsoryon Kernewek, keffrys ha Kernewek Kres Dasserghys ha Kernewek Diwedhes Dasserghys, heb bos merkys gans tagg.

Kyn hwrello bos KKD ha KDD definys yn tybiethel avel variennow diberth a Gernewek, an yeth usi kewsys gans lies den hedhyw yw neppyth ynter an dhew. Rag ensampel nebes devnydhyoryon a orthografek selys orth Kernewek Kres a lever nn hir Kernewek Kres yn geryow kepar ha penn 'head' avel dn, ha leverel pedn, dell yw usys neppyth aswonnys avel nas KDD. Nyns yw gans an FSS ragvreus war-tu ha pyneyl penn an dhidorrva, ha nyns yw an taggys marnas skrifys rag gweres dyskoryon dewis an variennow herwydh aga gis a Gernewek. Kennerthys yw pub eghen a Gernewek. An taggys a brovia kedhlow keworansel ha diskwedhes furvys a vedha usys gans saw unn bagas kavadow dhe bubonan.

 

Leveryans

Onan a'n nessa displegyansow dhe ragdres gerlyver Kernewek yw dhe geworra rekordyansow rag gweres studhyoryon dhe glewes fatel leverel pub ger. Amkan an Akademi yw dhe dhalleth keworra rekordyansow yn 2020.

 

Grafys hengovek

Dre dhefowt, an gerlyver ma a skrif <k> rag /k/, <hw> rag /ʍ/ po /hw/, ha <-i> rag penn an ger /i/.

An Furv Skrifys Savonek ynwedh a wra provians rag us a 'grafys hengovek' kepar ha penn an ger <y>, hag yw synsys bos ewn yn kehaval, rag us personek.

Mar kwreta devnydhya 'grafys hengovek' ha ty ow skrifa an FSS, mar pleg mir orth an vosen a sew rag gweres dhis ha ty ow tevnydhya an gerlyver:

Mosen dreylya 'Hengovek' dhe 'Bennfurv'

c a-dherag a, o, u, l, r > k

qw (po: qu) > kw

x > ks

wh > hw

finel anposlevys -y > -i